Kursen Förarbevis snöskoter ger kunskaper för att klara examinationen och erhålla ett förarbevis. 

         

          Innehåll:

  • Säkerhet
  • Trafikregler vid körning av snöskoter
  • Fordonskunskap
  • Föraren
  • Miljö
  • Ansvar
  • Droger / alkohol
  • Hur man kör
  • Försäkringar
  • Hur gör du om en olycka inträffat


 

Text- och frågehäfte mejlas ut efter anmälan.

Försök svara på frågorna innan kursstart. Notera de frågor

du får i samband med att du svarar på frågorna. Ta sedan upp

dem på kursen. Då kan vi räta ut allt, så att det blir tydligt och klart.

Text- och frågehäfte tas med till Teamsmötena för genomgång och frågor.


Vi håller med moderna fyrtaktsmaskiner för körövningen. Det krävs lite snö för att kunna genomföra övningen.


Körövningen inför ditt förarbevis brukar vara det roligaste momentet under utbildningen.


Medtag varma kläder och gärna hjälm. Det finns även lånehjälmar.

Länk till navigering- GPS, https://www.kartman.se/                      

Länk till navigering papperskarta, http://www.skoterkarta.se/        

Länk till navigering mobiltelefon, https://skoterleder.org/

Länk till PLB, Personal Locator Beacon, sjöfartsverket,

https://www.sjofartsverket.se/sv/sjo--och-flygraddning/ansokan-och-registrering/registrering-av-nodsandare/#film-plb

Copyright @ Alla rättigheter reserverade